Asia C-237/03: Tribunal d'instance de Roubaix'n 15.5.2003 esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Banque Sofinco SA vastaan Daniel ja Carole Djemoui