Sag C-237/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 15. maj 2003 af tribunal d'instance de Roubaix i sagen Banque Sofinco SA mod Daniel og Carole Djemoui