Euroopan unionin virallinen lehti, C 207, 30. elokuuta 2006