SKRIFTLIG FRÅGA E-3665/03 från Nelly Maes (Verts/ALE) till kommissionen. Konfessionslösa organisationer.