SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3665/03 van Nelly Maes (Verts/ALE) aan de Commissie. Niet-confessionele organisaties.