asia C-473/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Ruotsi) on esittänyt 18.6.2019 — Föreningen Skydda Skogen