ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1995/01 υποβολή: María Rodríguez Ramos (PSE)και Carlos Westendorp y Cabeza (PSE) προς την Επιτροπή. Λήξη της ισχύος της Συνθήκης ΕΚΑΧ και επιδοτήσεις στον τομέα του άνθρακα.