2002/625/EF: Kommissionens beslutning af 25. juli 2002 om anden ændring af beslutning 2002/383/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Frankrig, Tyskland og Luxembourg (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 2824)