Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 89/2003 van 11 juli 2003 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst