Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1646, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä toimilupahakemuksessa ja rekisteröintihakemuksessa ilmoitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)