Europeiska unionens officiella tidning, C 324, 30 december 2006