Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 324, 2006