SKRIFTLIG FRÅGA E-0791/03 från Stavros Xarchakos (PPE-DE) till kommissionen. EU-stöd till religiösa organisationer.