SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2577/03 af Erik Meijer (GUE/NGL) til Kommissionen. Tilsætning af glukose og kulstof til gylle for at beskytte landbrugsjord mod forurening og ammoniakemission.