Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3011 — Timken/Torrington) (EØS-relevant tekst)