Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 366/03