Věc T-859/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2020 – Alkemie Group v. EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ALKEMIE – Starší slovní ochranná známka Evropské unie Alkmene – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)