Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2019/1164 af 2. juli 2019 om forlængelse af mandatet for chefen for EU-grænsebistandsmissionen ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2019)