ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3869/02 υποβολή: Sérgio Marques (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Επικράτεια του Αρχιπελάγους της Μαδέρας.