Mededeling van de Commissie tot vaststelling van de voor de eerste helft van 2012 beschikbare hoeveelheid voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van bepaalde door de Unie geopende contingenten