Cauza C-541/19: Ordonanța președintelui Curții din 26 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Hamburg – Germania) – XW/Eurowings GmbH