Asia C-541/19: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 26.11.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Hamburg – Saksa) – XW v. Eurowings GmbH