Sag C-541/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. november 2019 — XW mod Eurowings GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Hamburg — Tyskland)