Писмен въпрос E-8246/10 Nessa Childers (S&D) до Комисията. Трансгранично здравно обслужване — система за предварително одобрение