Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/1028 van de Commissie van 19 juli 2018 tot rectificatie van Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/2109 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad teneinde nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium × boucheanum Kunth op te nemen (Voor de EER relevante tekst.)