A Bizottság (EU) 2018/1028 végrehajtási irányelve (2018. július 19.) az új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelv helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)