Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2602/83 της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 1983 περί πωλήσεως, σε τιμή που καθορίζεται κατ' αποκοπή εκ των προτέρων, ορισμένων αποστεωμένων βοείων κρεάτων που κατέχουν ορισμένοι οργανισμοί παρεμβάσεως