Helyesbítés a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló 1291/2009/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. augusztus 1-jei 758/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 199., 2011.8.2. )