Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1969 a Comisiei din 26 noiembrie 2019 de amânare a datei de expirare a aprobării substanței IPBC destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 (Text cu relevanță pentru SEE)