Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/1969 2019 m. lapkričio 26 d. kuriuo nukeliama patvirtinimo, kad IPBC galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data (Tekstas svarbus EEE)