Besluit (EU) 2019/466 van de Raad van 18 maart 2019 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Associatieraad die is opgericht krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, over de wijziging van bijlage XXVII bij de Associatieovereenkomst