Papildprotokols Pagaidu nolīgumam par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Eiropas Ogļu un tērauda kopienu, no vienas puses, un Bulgārijas Republiku, no otras puses, un Eiropas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bulgārijas Republiku, no otras puses