De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 328, 28. november 1990