Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 70, 18 maart 1987