Дело C-661/16: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 21 декември 2016 г. — Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl