Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 100, 22 april 1992