Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 249, 16 Σεπτέμβριος 2010