Úřední věstník Evropské unie, CA 249, 16. září 2010