Официален вестник на Европейския съюз, CA 249, 16 септември 2010г