Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 297, 10. marraskuuta 1995