Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 224, 27 sierpnia 2015