Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 224, 27 ta' Awwissu 2015