Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 224, 2015 m. rugpjūčio 27 d