Úřední věstník Evropské unie, L 224, 27. srpna 2015