JELENTÉS az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)) Költségvetési Bizottság Gazdasági és Monetáris Bizottság Előadók: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli