Verordening (EEG) nr. 3158/75 van de Raad van 24 november 1975 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde textielvezels van post 56.04 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Cyprus (1976)