De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 348, 31. december 2001