Meddelande om ansökan gällande tillämpligheten av artikel 34 i direktiv 2014/25/EU Ansökan från en upphandlande enhet – Förlängning av tidsfrist för antagande av genomförandeakter 2020/C 243/11