Aankondiging van een verzoek betreffende de toepasselijkheid van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU Verzoek van een aanbestedende dienst — Verlenging van de termijn voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen 2020/C 243/11