Obavijest o zahtjevu koji se odnosi na primjenjivost članka 34. Direktive 2014/25/EU Zahtjev naručitelja – Produljenje razdoblja za donošenje provedbenih akata 2020/C 243/11